Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 8/1, Çukurambar/Çankaya

Dijital Diş Hekimliği

Dijital diş hekimliğindeki iş akışı; tarama, tasarım ve üretim aşamalarından oluşur. Tek seansta protezin hastaya takılmasını amaçlayan bu sistemde, dijital ölçü alımını takiben bilgisayarda protezin tasarımı yapılır ve klinikte bulunan CAD/CAM destekli frezeleme makinesi ile tasarımı yapılmış protez elde edilir.

Dijital Ölçü Alımı

Lazer destekli tarama yapan ağız içi kamera, gördüğü alandaki tüm girinti ve çıkıntıları üç boyutlu kaydederek bilgisayar ortamına aktarır. Dijital ölçü taranırken istenilen yerde ara verilip devam edilebileceği için öğürme refleksi olan hastalar istediklerinde mola verilebilir. Eksik ya da düzgün çıkmamış yerlerin görüntüsü tekrar kaydedilebilir. Ölçü hem taranırken hem de tarandıktan sonra hekim tarafından kontrol edilir. Bilgisayara aktarılan görüntüyü büyütmek ve her açıdan kontrol edebilmek mümkündür. Tek diş ya da kısmi diş eksikliklerinde sadece ilgili dişler ile kapanışa denk gelen dişlerin ölçüsü alınarak aynı hassasiyette çalışılabilir.

Dijital Sistemin Tarihçesi ve Amacı

CAD/CAM (Computer Aidet Design-Computer Aidet Manufacturing) teknolojileri kullanılan bu sistemde protezin dizaynı ve üretimi bilgisayar desteğiyle gerçekleştirilmektedir. Yaklaşık 30 yıldır var olan bu sistemle, geçen süre zarfında 250’den fazla araştırma yapılmış, dünya çapında 20 milyondan fazla restorasyon kaydı bildirilmiş ve dijital olarak hazırlanmış tam seramik restorasyonların uzun dönemdeki başarı oranı % 95 olarak rapor edilmiştir.

Protetik tedavilerin tek seansta yapılmasını sağlayabilmek için geliştirilmiş bu sistem ile hastanın kliniğe geliş sayısının azaltılması ve zaman kazanılması amaçlanmıştır. Protez dizaynı hastanın mevcut dişlerini ve kapanış ilişkisini referans alarak kişiye özgü bir dizayn sunmayı da hedeflemektedir.

Dijital Sistem ile Yapılabilen Restorasyonlar

Tam seramik kron ve köprü, porselen lamina, inley, onley, endokron gibi porselen restorasyon çeşitleri dijital sistemler ile tek seansta tamamlanabilir. Dizayn ve üretimi dijital sistemlerle tamamlanan restorasyonlarda, dişlerin kapanış ilişkileri ve komşu dişlerle temas noktaları gibi düzenlemeler bilgisayar ortamında ayarlanır. Tüm temas alanlarındaki yüzey ve basınç miktarları ilgili dizayn programıyla detaylıca ayarlanabildiği için prova kısmı bilgisayar ortamında neredeyse tamamen bitirilmiş olur ve genellikle yapılan restorasyonlar direkt takılır.